Sikkerhet

Informasjonen du som kunde gir oss, gjør at vi kan yte best mulig service.

Vi forplikter oss til å oppbevare mottatte opplysninger på forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regler for personvern i elektronisk kommunikasjon. Informasjonen vil under ingen omstendigheter bli gitt videre til tredjepart uten ditt samtykke.